Cennik

SESJA DZIECIĘCA/RODZINNA - "PLENER" I "STUDIO WHITE SESSION"

sesja rodzinna

Pakiet  1 

300 zł
* 5 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
* możliwość  dokupienia dodatkowych ujęć w cenie  35 zł/szt
* czas trwania sesji  ok 30 minut

sesja dziecieca

Pakiet 2

400 zł
* 10 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
- 1 wybrany,  duży wydruk w formacie 30*40
* możliwość dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 30 zł/szt
* czas trwania sesji ok 1h - 1,5h

sesja dziecica

Pakiet 3

500 zł
* 15  najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
* 3 wybrane większe wydruki w formacie 30*40
* możliwość dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 30 zł/sztuka
* czas trwania ok 1,5  h
SESJA CIĄŻOWA

sesja ciazowa

Pakiet 1

350 zł
* 7  najpiękniejszych zdjęć  w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
* możliwość dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 35 zł/szt
* czas trwania  sesji ok 1 h
-2 stylizacje
- konsultacja przed sesją
* dostęp do garderoby z sukniami ciążowymi, możliwość ich wcześniejszej przymiarki
* możliwość umówienia makijażu w cenie 80 zł
 
 

sesja ciazowa

Pakiet 2

500 zł
* 15 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
- 1 wybrany,  duży wydruk w formacie 30*40 cm
* możliwość dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 30 zł/szt
* czas trwania sesji ok 2  h
- 3 stylizacje
- konsultacja przed sesją
* dostęp do garderoby z sukniami ciążowymi, możliwość ich wcześniejszej przymiarki
* możliwość umówienia makijażu w cenie 80 zł
 
 
 
SESJA NOWORODKOWA

sedajnworodkowa

Pakiet 1

400 zł

* 7 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
* metryczka
* czas trwania 3 - 4 h
*dodatkowe ujęcia 30 zł/szt
 
 

sesja noweodkowa

Pakiet 2

550 zł
* 15 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
*  metryczka
- 1 wybrany, duży wydruk w formacie 30*40
* czas trwania 3 - 4 h
* dodatkowe ujęcia 30 zł/szt
sesja roczkowa

sesja roczkowa z tortem

350 zł


* 7 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
* extra ujęcie rodzinne
* możliwość dokupienia dodatkowych ujęć w cenie 30 zł/szt
* możliwość zamówienia torta z bitą śmietaną + 40 zł
* czas trwania ok 60 min
 
sesja kobieca

sesja kobieca

400 zł

* 10 najpiękniejszych zdjęć w formie cyfrowej oraz na wydrukach w formacie 15*21
* dodatkowe ujęcie 30 zł/ szt
* czas trwania ok 1,5 h
- konsultacja przed sesją
-3 stylizacje
* możliwość umówienia makijażu w cenie 80 zł
 
 
 
 
 

Regulamin

1 . Decydując się na sesję, klient zapoznał się z portfolio i akceptuje autorski styl fotografii  oraz ich obróbki przez fotografa, w związku z tym bardzo proszę o nie edytowanie zdjęć, które Państwo umieszczają w sieci i podpisują moim nazwiskiem, tzn, np nie zmieniać kolorystyki, nie nakładać filtrów, winiet 

 

2.  W dniu sesji podpisujemy umowę, w której zawarta jest ilość zdjęć, cena, termin realizacji zlecenia, przekazanie praw majątkowych na klienta, imię i nazwisko oraz adres e-mail klienta

 

3. Selekcja zdjęć

Sama selekcjonuję i wybieram najlepsze ujęcia, które po wstępnej obróbce udostępniam klientowi do  finalnego wyboru w zależności od rodzaju pakietu

Nie udostępniam nieobrobionych zdjęć lub surowych plików RAW

 

4. Dodatkowe Ujęcia poza pakietem - 30 zł 

 

5. Termin oczekiwania na zdjęcia - do 21 dni roboczych

 

6. Sesja odbywa się w moim studio w Dzierżoniowie, Os. Młodych, ul. Kwiatowa 2 lub Plener do 15 km.

 

7. Dojazd do klienta płatny - 1zł/1km

 

8. Administratorem danych osobowych, zawartych w umowie jestem ja - Marta Woźniak

 

9. Rozliczenie następuje w dniu sesji gotówką, kartą lub przelewem

 

10. Jeśli sesja jest prezentem, dysponuję eleganckimi zaproszeniami na sesję/ Zaproszenie można wykorzystać w ciągu roku, po wcześniejszym ustaleniu terminu/ Zaproszenia są bezzwrotne, nie można wymienić ich na gotówkę

 

12 . Dodatkowe odbitki:

 - Album 10 *15 - 1 zł

 - Format ramka mniejsza 13 *18 -1,4 zł

 - Format ramka większa 15 *21 - 2zł

 - Format - 20*30 - 10 zł

 - Fotoobraz 30*40 - 60 zł

 - 40*60 - 90 zł  (inne formaty do uzgodnienia)

 

 

 

Polityka prywatności strony internetowej

www.martawozniak.art

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.martawozniak.art jest Marta Woźniak wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Marta Woźniak Photography Design and Sale, adres siedziby: ul. Kwiatowa, 58-200 Dzierżoniów, adres do doręczeń: , NIP: 8822028170, REGON: 369209725, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: kontakt@martawozniak.art, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą. , miejsce wykonywania działalności: ul. Kwiatowa, 58-200 Dzierżoniów, adres do doręczeń: ul. Kwiatowa, 58-200 Dzierżoniów, NIP: 8822028170, REGON: 369209725, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@martawozniak.art, zwany/a dalej "Administratorem".
  2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
 2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

  1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe za pośrednictwem strony www.martawozniak.art w przypadku:
   1. skorzystania przez użytkownika z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jako prawnie usprawiedliwiony interes Administratora.
  2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres e-mail,
   3. Numer telefonu,
  3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:
   1. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
   2. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
  4. Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  5. Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
  6. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile użytkownik wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
  8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Dane osobowe użytkowników przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
  2. Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Podstawy prawne żądania użytkownika:
   1. Dostęp do danych – art. 15 RODO
   2. Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
   3. Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
   4. Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.
   5. Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
   6. Sprzeciw – art. 21 RODO
   7. Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: kontakt@martawozniak.art.
  4. W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Link facebook